Sukces uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie w „Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny”

Tegoroczna edycja konkursu ze względu na sytuację epidemiologiczną na świecie została przeprowadzona dopiero 3, 4 i 5 czerwca 2020r.  zdalnie – za pomocą Platformy Dzwonek. 23 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie  musiało się zmierzyć nie tylko z zawiłościami matematyki, ale również z obsługą zupełnie dla nich nowego narzędzia.  Nie przeszkodziło to jednak naszym matematykom uzyskać świetne wyniki. Oto najlepsi  z najlepszych:

Karol Socała z kl. 3b uzyskał wynik bardzo dobry w kategorii Maluch,

Kamil Karaś z kl. 3a wyróżnienie w kategorii Maluch

Agata Zemła z kl. 2a  wyróżnienie w kategorii Żaczek.

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych  w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:

  • Żaczek – klasy 2 szkół podstawowych,
  • Maluch – klasy 3 i 4 szkół podstawowych,
  • Beniamin – klasy 5 i 6 szkół podstawowych,
  • Kadet – klasy 7 i 8 szkół podstawowych,
  • Junior – klasy I liceów i techników, I, II, III szkół branżowych,
  • Student – klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Główną ideą konkursu jest jak najliczniejszej przystąpienie do rywalizacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, „Dzień Kangura”, stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki i okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!