Przyjaźń listami pisana! – udział uczniów klasy III B w wymianie korespondencyjnej

Uczniowie klasy III b wzięli udział w wymianie korespondencji pomiędzy szkołami. Udało nam się znaleźć placówkę, która wyraziła chęć współpracy z nami – jest to Zespół Szkół w Nowej Wsi w województwie podkarpackim.

Uczniowie pisali m.in. o swoich zainteresowaniach i rodzinnej miejscowości, wymienili się też zdjęciami. Niektóre osoby do listu załączały drobne prezenty takie jak laurki, rysunki.

Oczywistymi korzyściami projektu było rozbudzenie zainteresowania uczniów nauką języka polskiego i kształtowanie umiejętności pisania listów. Wymiana listów była też doskonałym narzędziem zacieśniania przyjacielskich kontaktów z dziećmi z innej szkoły.

Opracowała: Karina Piesko