Przekraczamy granice

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie zrealizowała międzynarodowy projekt eTwinning, pt. “Saint Patrick’s Day in different countries”- Dzień Świętego Patryka w różnych krajach.

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i spoza jej granic) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie, pod okiem nauczycieli, wykorzystują możliwości Internetu, aby współdziałać, wymieniać się informacjami i materiałami do nauki z zagranicznymi szkołami. Projekty eTwinning zapewniają zarówno uczniom jak i nauczycielom nowe możliwości, takie jak: poznanie innych kultur poprzez doświadczenie czy wymianę zdań na określony temat z rówieśnikami  z odległych krajów. Realizacja projektów eTwinning motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Uczniowie klasy II b uczestnicząc w projekcie,  po raz kolejny przełamywali barierę językową, gdyż wiele aktywności niezbędnych do wykonania zadań było przeprowadzonych w języku angielskim. W ramach projektu drugoklasiści przypomnieli sobie najważniejsze fakty dotyczące Dnia Świętego Patryka, poznali słownictwo związane z wspomnianym świętem oraz ćwiczyli układanie zdań w języku angielskim.

Krótka relacja z projektu dostępna pod adresem: https://twinspace.etwinning.net/169626/home

Opracowały: mgr Joanna Korzeniowska, mgr Krystyna Fluder