Pożegnanie nauczycieli kończących pracę w Szkole Podstawowej nr 5

 

W dniu 30.08.2019r. odbyło się uroczyste pożegnanie nauczycieli kończących pracę w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie w związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z wygaszaniem klas gimnazjalnych. W trakcie spotkania z udziałem wszystkich nauczycieli,  pracowników  administracji i obsługi oraz przedstawicieli Rady Rodziców pożegnano:  mgr Grażynę Jakubowską, mgr Annę Semik, mgr Teresę Nidecką – Mazgaj, mgr Agatę Miarkę oraz mgra Rafała Zielińskiego, dziękując im za ich wieloletni wkład w realizację misji Szkoły.

W tym dniu żegnano także, kończącą kadencję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, Panią mgr Halinę Talar, która  w ciągu 15 lat pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły zapisała w historii Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie (wcześniej Gimnazjum nr 2 w Andrychowie) wartościowe karty, m.in. poprzez wprowadzanie wielu innowacji pedagogicznych, możliwość nauki czterech języków obcych oraz ciągłe doskonalenie pracy placówki, by była przyjazna Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom.. Zebrani złożyli Pani Dyrektor podziękowania za długoletnią pracę na rzecz szkoły oraz najserdeczniejsze życzenia, spełnienia wszystkich marzeń i realizacji planów, na które wcześniej brakowało czasu.