Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki.”

Uczniowie klasy IIa Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie od października 2021 roku do kwietnia 2022 roku realizowali Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki.”  Autorką i organizatorką projektu jest Honorata Szanecka – dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klonowie. Patronat honorowy objął Minister Edukacji i Nauki.

Tegoroczna tematyka związana była z zawodami – cechami i kompetencjami osób wykonujących różne profesje, prezentacją różnych możliwości kształtowania swojego życia zawodowego w przyszłości. Ważnym elementem projektu jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów, w tym umiejętności czytania ze zrozumieniem i rozbudzanie ciekawości literackiej dzieci.

Projekt zakładał realizację 3 modułów. Na początku uczniowie zapoznali się z opowiadaniem o chmurce Tosi, przeczytali od niej list i zaprojektowali swoje chmurki. Dodatkowo każdy uczeń otrzymał Lekturnik i podczas omawiania kolejnych książek zapisywano w nim informacje o książkach i najważniejsze wydarzenia. Szersze poznanie każdego zawodu umożliwił dzieciom wirtualny spacer po internetowym Mieście Zawodów. Podczas realizacji I modułu „Podróże małe i duże” drugoklasiści przeczytali i omówili lekturę A. Bahdaja „Pilot i ja”. Zajęcia przybliżyły uczniom zawód pilota. II moduł „Naukowy zawrót głowy” dotyczył poznania zawodu astronoma i naukowca dzięki przeczytaniu książki „Dzieci Pana Astronoma” W. Chotomskiej.  W ostatnim III module „Na ratunek” uczniowie przeczytali książkę „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” H. Loftinga i zdobyli informacje o pracy weterynarza.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie doskonalili czytanie ze zrozumieniem i aktywne słuchanie oraz zgłębili wiedzę na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody.

Zrealizowane działania sprawiły, że otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający ukończenie Międzynarodowego Projekt Edukacyjnego „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki.”

opracowała: mgr Anna Więckowska