Sukces uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

W dniu 20 listopada2018 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbyło się wręczenie nagród XXV Gminnego Konkursu Ekologicznego. Uczennice naszej szkoły Natalia Guzdek  z klasy V a i Sabina Potempa z klasy V b zostały laureatkami konkursu „Dbaj o powietrze – nie pal śmieci”, zajmując I miejsce. Zmagania konkursowe w tej kategorii wiekowej polegały na napisaniu raportu dotyczącego problemu zanieczyszczenia powietrza w Gminie Andrychów oraz działań podejmowanych przez gminę w celu zniwelowania problemu złej jakości powietrza, którym oddychamy.

Opiekunem naukowym uczennic była mgr Alina Magiera – nauczyciel geografii i przyrody.

Ponadto w kategorii wiekowej uczniów klas I – III w w/w konkursie Szkołę Podstawową nr 5 w Andrychowie reprezentowała trójka uczniów z klas II: Kamil Karaś, Wiktoria  Kozar, Paulina Sierp.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test dotyczący wiedzy ekologicznej. W podziękowaniu za udział otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.