Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole.

Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie informuje, że od 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
W dniach 12 i 13 marca 2020r. w szkole prowadzone będą działania opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu.
Od dnia 16 marca 2020r. do 25 marca 2020r. w placówce nie będą prowadzone żadne zajęcia.
Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS-u.
Proszę śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez Dyrektora Szkoły poprzez dziennik elektroniczny.
Proszę, by dla własnego bezpieczeństwa zarówno uczniowie jak i osoby starsze pozostawali w domach i ograniczali spotkania z innymi osobami oraz przestrzegali podstawowych zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie
Wioletta Kadamus