Karta rowerowa

24.10.2018r. uczniowie klas Va i Vb Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie przystąpili do ostatniego etapu egzaminu na kartę rowerową – części praktycznej. Egzamin teoretyczny obejmował sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie musieli także wykazać się znajomością budowy i wyposażenia roweru oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Pozytywne zaliczenie testu z teorii było warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego.
Uczniowie musieli wykazać się zarówno sprawnością fizyczną, jak i praktyczną znajomością przepisów ruchu drogowego. Egzamin praktyczny przeprowadziła pani Katarzyna Herma, policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którym udało się pomyślnie zdać swój pierwszy w życiu egzamin uprawniający do poruszania się po drogach i życzymy bezpiecznej drogi!