Innowacyjna lekcja języka angielskiego

Uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie od początku roku szkolnego realizują Program Innowacji Pedagogicznej z języka angielskiego. Szczególny nacisk położony jest na rozwój wiedzy i umiejętności językowych w zakresie nauk przyrodniczych oraz rozwijanie komunikatywności językowej. W ramach wykonywanych zajęć dzieci szukały liści, których nazwy miały odpowiadać liściom przedstawionym na kserokopii. Uczniowie dobrze poradzili sobie z ćwiczeniem, dzięki czemu poznali nazwy drzew i liściw języku angielskim. Ćwiczenie sprawiło dzieciom wiele radości i wzbogaciło zasób słownictwa.

Opracowała: mgr Mariola Babik