DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2022r. – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – święto wszystkich pracowników oświaty jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

W tym dniu w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo  – wychowawcze zgodnie z potrzebami uczniów, a także:

– 9.00                          uroczysty apel dla klas II- VIII w sali gimnastycznej

– 9.40- 10.30              zajęcia opiekuńcze dla klas II- III z wychowawcami w salach lekcyjnych

– 11.00                         pasowanie uczniów klas I

– 10.30- 13.00             obiad dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej (10.30- klasy II- III, godz. 12.00- klasy I)

 

Agata Miarka

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

w Andrychowie