CERTYFIKAT – ZACZYTANA SZKOŁA

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie przystąpiła w czerwcu 2021 roku do XXXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Zaczytana Szkoła”, zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.

Celem konkursu jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

W jego ramach przeprowadzone zostały konkursy – ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa” oraz na napisanie recenzji ulubionej książki. Przygotowane zostały krótkie komiksy z nowymi przygodami Kajko i Kokosza, a w październiku – w Miesiącu Bibliotek Szkolnych – czwartoklasiści na lekcjach języka polskiego, korzystając m.in. z informacji drukowanych oraz multimedialnych, poznali zagadnienia związane z książką i biblioteką, a także z zawodem pisarza, drukarza, bibliotekarza i księgarza. Ponadto, Bibliotekarz Szkolny wzięła udział w kursie e-learningowym „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”, zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

Wszystkie te działania były realizowane od 16 czerwca do 15 grudnia 2021 roku. W ich efekcie, w styczniu 2022 roku, Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie uzyskała Certyfikat „Zaczytana Szkoła”.

Cieszymy się, że po raz kolejny nasze działania, zmierzające do propagowania czytelnictwa wśród uczniów „Piąteczki”, zostały dostrzeżone.

Opracowała: mgr Katarzyna Pawlikowska