Akcję społeczno-edukacyjna „Żonkile”

Kolejny raz Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie włączyła się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile” organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w celu upamiętnienia powstania w getcie warszawskim. W tym roku obchodzimy 80-tą rocznicę tego wydarzenia.

Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Stały się one symbolem pamięci o heroicznym powstaniu, które wybuchło za murami warszawskiego getta w 1943 roku. Kwiaty związane są także z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania dostawał te kwiaty od anonimowej osoby.

Akcja „Żonkile” to ważny projekt społeczno-edukacyjny przypominający o powstaniu w getcie warszawskim. W tym roku w ramach udziału w projekcie uczniowie klas V naszej szkoły obejrzeli film „Będę pisać”, opowiadający historię powstania z punktu widzenia dzieci, a następnie wykonali specjalnie przygotowane karty pracy. Druga część projektu dotyczyła historii Żydów andrychowskich. Uczniowie odwiedzili miejsca związane ze społecznością żydowską Andrychowa i II wojną światową – tablicę upamiętniającą spalenie przez hitlerowców w listopadzie 1939 r. andrychowskiej synagogi znajdującej się na ulicy Legionów oraz miejsce funkcjonowania getta przy ulicy Szewskiej, gdzie obecnie znajduje się pamiątkowa tablica.

Opracował: mgr Marcin Karło