Akcja „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie w roku szkolnym 2020/2021 biorą udział w akcji „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”. Akcja realizowana jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo HarperCollins Polska we współpracy z programem Szkoła Ucząca Się. 

Seria „Czytam sobie” to zestaw książek, które pomagają w nauce czytania. Zostały one  podzielona na trzy poziomy: „Poziom 1 – składam słowa”,  „Poziom 2 – składam zdania”, „Poziom 3 – połykam strony”.  Celem programu jest zachęcenie uczniów do nauki samodzielnego czytania oraz pokazanie, że czas z książką może być przyjemny i twórczy.

W ramach udziału w akcji wychowawcy klas pierwszych otrzymali pakiet materiałów i pomocy do realizacji zajęć. Każdy uczeń otrzymał jedną z książeczek z serii „Czytam sobie”, zakładkę do książki, plan lekcji, kartę młodego czytelnika oraz naklejki. Rodzice pierwszoklasistów otrzymali poradnik „Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci”.  

Mamy nadzieję, że udział w akcji przyczyni się rozbudzania pasji czytelniczych naszych uczniów oraz przyniesie jak najlepsze korzyści dla ich wszechstronnego rozwoju.

Opracowała: mgr Anna Więckowska