Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie informuje, że od 27.04.2019r. ZNP zawiesza strajk nauczycieli.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie informuje, że od 27.04.2019r. ZNP zawiesza strajk nauczycieli.

Od poniedziałku 29.04.2019r. zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z planem lekcji. Świetlica szkolna czynna będzie od godz. 6:45.

02.05.2019r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć. Dzień ten został odpracowany w sobotę 23.03.2019r.

Dyrektor Halina Talar serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom i Uczniom za zrozumienie i wsparcie okazane nauczycielom w czasie akcji strajkowej.

Z wyrazami szacunku

Halina Talar

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie