Szkolny Zestaw Podręczników

Andrychów, 22.06.2018r.

 

Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący

w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie

w roku szkolnym 2018/2019

 

Klasa I szkoły podstawowej
L.p. Zajęcia edukacyjne Autor – tytuł Wydawnictwo Numer  ewidencyjny

w wykazie MEN

1. Edukacja wczesnoszkolna Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Jadwiga Hanisz

Szkolni przyjaciele.

Podręcznik. Klasa 1. Część 1. Część 2.

Matematyka. Podręcznik. Klasa 1. Część 1.

 

Szkolni przyjaciele.

Podręcznik. Klasa 1. Część 3-4.

Matematyka. Klasa 1. Część 2

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 813/1/2017

813/2/2017

2. Język angielski Tessa Lochowski, Cristina Bruni

New English Adventure. Podręcznik. Poziom 1.

Pearson Central Europe Sp. z o.o 819/1/2017
3. Religia K. Mielnicki, E. Kondrak

Żyjemy w Bożym świecie

Podręcznik do religii dla kl. I szkoły podstawowej.

Jedność, Kielce AZ-11-01/12-KI-1/12
Klasa II szkoły podstawowej
L.p. Zajęcia edukacyjne Autor – tytuł Wydawnictwo Numer  ewidencyjny

w wykazie MEN

1. Edukacja wczesnoszkolna Kinga Preibisz-Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka,

Szkolni przyjaciele.

Podręcznik. Klasa 2. Część 1. Część 2.

Matematyka. Podręcznik. Klasa 2. Część 1.

 

Szkolni przyjaciele.

Podręcznik. Klasa 2. Część 3. Część 4.

Matematyka. Klasa 2. Część 2

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 813/3/2018

813/4/2018

2. Język angielski Viv Lambert, Anne Worrall, Arek Tkacz

New English Adventure. Podręcznik. Poziom 2.

Pearson Central Europe Sp. z o.o 819/2/2018
3. Religia D. Kurpiński, J. Snopek.

Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak Idziemy do Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej

Jedność, Kielce AZ-12-01/12-KI-3/12
Klasa IV szkoły podstawowej
L.p. Zajęcia edukacyjne Autor – tytuł Wydawnictwo Numer  ewidencyjny

w wykazie MEN

1. Język polski Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Język polski. Jutro pójdę w świat 4 – podręcznik. Szkoła podstawowa.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 868/1/2017
2. Język angielski Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

English Class. A1. Student’s Book

Pearson Central Europe Sp. z o.o 840/1/2017
3. Historia Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis

Historia 4. Podręcznik. Szkoła podstawowa.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 882/1/2017
4. Przyroda E.Gromek, E.Kłos, W.Kofta, E.Laskowska, A.Melson

Przyroda 4. Szkoła podstawowa.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 893/2017
5. Matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 780/1/2017
6. Plastyka Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart

Plastyka 4. Szkoła podstawowa

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 779/1/2017
7. Muzyka Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Agnieszka Sołtysik

Muzyka. Klucz do muzyki. Podręcznik 4. Szkoła podstawowa

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 858/1/2017
8. Technika B.Bogacka – Osińska, D.Łazuchiewicz

Karta rowerowa. Bądź bezpieczny na drodze

Podręcznik do techniki 4-6. Szkoła podstawowa.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 850/1/2017
9. Informatyka W. Kranas, A. Samulska, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, M. Wyczółkowski

Informatyka.  Podręcznik 4. Szkoła podstawowa.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 807/1/2017
10. Religia  ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Miejsca pełne BOGActw

Podręcznik do religii dla kl. IV szkoły podstawowej.

Jedność, Kielce AZ-21-02/12-KI-1/12
Klasa V szkoły podstawowej
L.p. Zajęcia edukacyjne Autor – tytuł Wydawnictwo Numer  ewidencyjny

w wykazie MEN

1. Język polski Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Język polski. Jutro pójdę w świat 5 – podręcznik. Szkoła podstawowa.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 868/2/2018
2. Język angielski Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz

English Class. Poziom A1+

Student’s Book

Pearson Central Europe Sp. z o.o 840/2/2018
3. Historia Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska – Mieloch

Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 882/2/2018
4. Matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 780/2/2018
5. Biologia Ewa Jstrzębska, Ewa Kłos, Ewa Pyłka – Gutowska, Wawrzyniec Kofta

Biologia. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 862/1/2018
6. Geografia Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz

Geografia. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A 890/1/2018
7. Plastyka S. K. Stopczyk, B.Neubart, J.Chołaścińska, K.Janus – Borkowska

Plastyka 5. Podręcznik.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A 779/2/2018
8. Muzyka Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Agnieszka Sołtysik

Muzyka. Klucz do muzyki. Podręcznik. Klasa 5. Szkoła podstawowa

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A 858/2/2018
9. Technika E. Bubak, E. Królicka, M.Duda

Technika na co dzień. Podręcznik dla kl. IV-VI.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A 850/2/2017
10. Informatyka W. Kranas, A. Samulska, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, M. Wyczółkowski

Informatyka. Podręcznik kl. 5.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A 807/2/2018
11. Religia ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska Spotkania uBOGAcające.

Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej

Jedność, Kielce AZ-22-02/12-KI-1/13