Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Państwo

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26

Dzieci z rocznika 2014, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26, zostają przyjęte do klas I na podstawie Zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Zgłoszenia dziecka należy dokonać do 08.03.2021r. w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły biorą udział w rekrutacji, która odbędzie się, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Andrychowa  w dniach od 01.03.2021r. do 12.03.2021r.

Wypełniony Wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie w godzinach pracy placówki.

Zapraszamy!

Informacji udziela Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Lenartowicza 26:

– Andrychów, ul. Stanisława Lenartowicza,

– Andrychów, ul. Graniczna.

Zgłoszenia i Wnioski można pobrać  w sekretariacie szkoły (tel. (33) 875-37-04).

Dodatkowe informacje:

Zapisy do klas IV i VII na rok szkolny 2021/2022 od 01.03.2021r. do 12.03.2021r.

Wniosek do klasy IV

Wniosek do klasy VII

Wnioski można pobrać  w sekretariacie szkoły (tel. (33) 875-37-04).

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 trwa od 16.04.2021r. do 23.04.2021r.


Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie
Szkołą Przyjazną dla Ucznia i Rodzica!
„Każdy człowiek ma prawo do przeżywania sukcesu”.

Gwarantujemy:

 • Jednozmianowość – nauka od godz. 8:00,
 • Bezpieczeństwo – Certyfikat Lidera Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, obiekt monitorowany,
 • Wysoki poziom nauczania – Certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów,
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na kompleksie sportowym „Orlik 2012”,
 • Różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania z: matematyki, biologii, geografii, języka angielskiego, języka polskiego, historii, plastyki, zajęcia sportowe – SKS, Koło teatralne, szachy, itp.,
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z każdego przedmiotu,
 • Zajęcia specjalistyczne,
 • Profesjonalne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty,
 • Opiekę pedagoga szkolnego,
 • Świetlicę szkolną dostępną dla każdego ucznia,
 • Obiady i II śniadania przygotowane w szkolnej stołówce.

Do dyspozycji uczniów:

 • Innowacyjne sale lekcyjne,
 • Nowocześnie wyposażone sale dla klas I – III,
 • Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: geograficzna, fizyczna, chemiczna z nowoczesnym digestorium, biologiczna, informatyczna, matematyczna, języków obcych, itp.,
 • Kompleks sportowy „Orlik 2012”,
 • Pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
 • Siłownia, salki do gimnastyki korekcyjnej,
 • Biblioteka,
 • Szkolny Ośrodek Kariery – SzOK,
 • Dziennik elektroniczny,
 • Szatnia rowerowa.

Uwaga! Uwaga!

Stawiamy na nowoczesność, innowacyjność,
otwartość na Ucznia, Rodzica, Nauczyciela!
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka!
Zapraszamy do współpracy!


Zarządzenie Burmistrza Andrychowa w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

https://bip.malopolska.pl/umandrychow,a,1875167,zarzadzenie-nr-2821-burmistrza-andrychowa-z-dnia-21-stycznia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-terminu-skl.html

https://bip.malopolska.pl/umandrychow,a,1875160,zarzadzenie-nr-2721-burmistrza-andrychowa-z-dnia-21-stycznia-2021-r-w-sprawie-harmonogramu-czynnosci.html