Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rok szkolny 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców

                                                           Przewodniczący: Krzysztof Kokoszka         tel. 512-484-501

                                                           Zastępca przewodniczącego: Anna Gibas   tel. 509-595-297

                                                            Sekretarz: Krzysztof Trojanowski

                                                            Skarbnik: Monika Wnęk-Krzystoń

 

Komisja Rewizyjna

                                                            Przewodnicząca: Magdalena Pawełek-Kozar

                                                            Zastępca przewodniczącej: Dorota Ślęzak