Pedagog Szkolny

Pedagog szkolny: mgr Justyna Opyrchał

godziny pracy:

1. Poniedziałek 800 – 1300

2. wtorek 900 – 1400

3. Środa 900 – 1400

4. Czwartek 900 – 1300

5. Piątek 900 – 1300

Zadania pedagoga szkolnego:

– koordynacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

– doradztwo edukacyjno – zawodowe

– porady, konsultacje i pomoc dla uczniów i Rodziców w sytuacjach trudnych (sprawy opiekuńcze, materialne, przemoc)

– pomoc w rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich

– współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd Rejonowy)