Pedagog Szkolny

Pedagog szkolny: mgr Izabela Jończy – Chmiel

godziny pracy:

1. Poniedziałek 730 – 1200

2. wtorek 1130 – 1600

3. Środa 730 – 1200

4. Czwartek 1130 – 1600

5. Piątek 800 – 1200

Zadania pedagoga szkolnego:

– koordynacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

– doradztwo edukacyjno – zawodowe

– porady, konsultacje i pomoc dla uczniów i Rodziców w sytuacjach trudnych (sprawy opiekuńcze, materialne, przemoc)

– pomoc w rozwiązywaniu konfliktów koleżeńskich

– współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd Rejonowy)