Nauczyciele

Rok szkolny 2019/2020

mgr Wioletta Kadamus dyrektor  – matematyka

1. mgr Bizoń Dominika – edukacja wczesnoszkolna

2. mgr Bury Grzegorz – muzyka

3. mgr Fluder Krystyna – j. polski

4. lic. Fraś Paulina – świetlica

5. lic. Graca Martyna – edukacja wczesnoszkolna

6. mgr Gurdek Agnieszka – świetlica

7. mgr  Karło Marcin –  historia, wos, EDB

8. mgr Korzeniowska Joanna – edukacja wczesnoszkolna, j. angielski

9. mgr  Krupnik Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

10. mgr  Kubień Krzysztof – wychowanie fizyczne

11. mgr  Kukuła Edyta – edukacja wczesnoszkolna

12. mgr  Lipowiecka Małgorzata – matematyka

13. mgr  Łysoń Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna

14. lic. Madyda Karolina – zajęcia rewalidacyjne

15. mgr Alina Magiera – geografia

16. mgr Migdałek Aleksandra – j. angielski

17. ks. mgr Młodzik Sławomir – religia

18. mgr Nowak Sławomir – technika, informatyka, wychowanie fizyczne

19. mgr Opyrchał Justyna – pedagog

20. mgr Pawlikowska Katarzyna – biblioteka

21. mgr Smaza Iwona – edukacja wczesnoszkolna

22. mgr Stańczak Dorota – biologia

23. mgr Stopyra Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna, logopeda, j.angielski

24. mgr Szklarczyk Jarosław – etyka

25. mgr Mateusz Trzepaczka – religia

26. mgr Więckowska Anna – edukacja wczesnoszkolna

Rok szkolny 2018/2019

mgr Halina Talar  dyrektor  – j.polski

mgr Wioletta Kadamus wicedyrektor  – matematyka

1. mgr Andryszak Jolanta – pedagog

2. mgr Babik Mariola – j. angielski

3. mgr Bizoń Dominika – edukacja wczesnoszkolna

4. mgr Bury Grzegorz – muzyka

5. mgr Charusta Martyna – świetlica

6. mgr Drabczykk Magdalena – matematyka

7. mgr Fluder Krystyna – j. polski

8. lic. Graca Martyna – edukacja wczesnoszkolna

9. mgr Gurdek Agnieszka – świetlica

10. mgr Jakubowska Grażyna – matematyka

11. mgr  Karło Marcin –  historia, wos, EDB

12. mgr Kliś-Pękala Sabina – j. hiszpański

13. mgr Kolczyk-Tylka Marcelina – edukacja wczesnoszkolna

14. mgr Korbel-Fosse Magdalena – j. rosyjski

15. mgr Korzeniowska Joanna – edukacja wczesnoszkolna, j. angielski

16. mgr Kowalczyk Beata – chemia

17. mgr  Kowalska Monika – świetlica

18. mgr  Krupnik Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

19. mgr  Kubarska Monika – j. polski

20. mgr  Kubień Krzysztof – wychowanie fizyczne

21. mgr  Kukuła Edyta – edukacja wczesnoszkolna

22. mgr  Lipowiecka Małgorzata – matematyka

23. mgr  Łysoń Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna

24. lic. Madyda Karolina – zajęcia rewalidacyjne

25. mgr Alina Magiera – geografia

26. lic. Marczyńska Anna – świetlica

27. mgr  Miarka Agata – matematyka, fizyka, j. niemiecki

28. mgr Migdałek Aleksandra – j. angielski

29. ks. mgr Młodzik Sławomir – religia

30. mgr  Nidecka-Mazgaj Teresa – j. polski

31. mgr Nowak Sławomir – technika, informatyka, wychowanie fizyczne

32. mgr Opyrchał Justyna – pedagog

33. mgr Pawlikowska Katarzyna – biblioteka

34. ks. mgr Pietraszko Sławomir – religia

35. mgr Porębska-Wawro Izabella – j. francuski

36. mgr Pytel Anna – matematyka

37. mgr Semik Anna – historia

38. mgr Smaza Iwona – edukacja wczesnoszkolna

39. mgr Stańczak Dorota – biologia

40. mgr Stopyra Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna, logopeda, j.angielski

41. mgr Szklarczyk Jarosław – etyka

42. mgr Zieliński Rafał – wychowanie fizyczne