Koło matematyczne

Koło matematyczne – mgr Małgorzata Lipowiecka

Wtorek 8.00- 8.45

CELE:

  • rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
  • kształtowanie logicznego myślenia,
  • inspirowanie do twórczych działań,
  • wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
  •  rozwijanie sprawności rachunkowej,
  • rozwinięcie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami matematycznymi,
  • kształtowanie umiejętności obsługi matematycznych komputerowych programów interaktywnych,
  • przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.