Komunikat!

Od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I – III, V, VI i VII Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wioletta Kadamus
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5w Andrychowie