Koło historyczne

Koło historyczne – mgr Marcin Karło

środa: 14.40 – 15.25

Głównym zadaniem koła historycznego jest poszerzanie wiadomości dotyczących wybranych wydarzeń, postaci, epok historycznych, propagowanie czytelnictwa prasy i książek historycznych oraz poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Staramy się wzbudzić zainteresowanie uczniów historią i jej sekretami. Uczymy sie dostrzegać związki między czasami minionymi a teraźniejszością, miedzy historią Polski, a historią powszechną. Poznajemy historię naszej „małej ojczyzny”. Staramy się przeanalizować jeszcze raz fakty z minionych stuleci.
Nasze koło historyczne to inne oblicze historii. Zagadki, ciekawostki, tworzenie gazetek historycznych, przygotowywanie uroczystych apeli okolicznościowych.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Koło historyczne