Życiorys Edwarda Tomiczka, Żołnierza Niezłomnego z naszych okolic.

Edward Tomiczek syn Jana i Rozalii z d. Mikołajek urodził się 24 lutego 1924 r. w Rzykach w województwie krakowskim, zmarł 27 czerwca 2000 r. w Roczynach.

Był żołnierzem Armii Polskiej w Kraju – ponadregionalnej zbrojnej organizacji niepodległościowej. Wiosną 1946r. został żołnierzem dowodzonej przez Mieczysława Kozłowskiego ,,Bunta’’ Grupy Operacyjnej ,,Błysk’’ APwK, wchodzącej w skład wadowickiego batalionu Oddziałów Bojowych APwK.

Oddział ,,Błysk’’ działał w zachodniej części powiatu wadowickiego oraz na pogranicznych terenach sąsiednich powiatów: bialskiego, chrzanowskiego i żywieckiego. Edward Tomiczek ,,Buła” był jednym z najlepszych i najaktywniejszych żołnierzy oddziału, uczestnikiem licznych akcji bojowych i ekspropriacyjnych. Został ujęty przez bezpiekę po rozbiciu oddziału ,,Błysk’’ w sierpniu i wrześniu 1946 r.

W trakcie śledztwa prowadzonego przez bezpiekę oraz Informację Wojskową z wyjątkową brutalnością zachował mężną i niezłomną postawę. Został uznany przez funkcjonariuszy UB za jednego z najgroźniejszych żołnierzy tego oddziału.

Podczas pokazowego procesu żołnierzy i współpracowników ,,Błysku’’ przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie na sesji wyjazdowej w Wadowicach, prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie zażądał dla niego kary śmierci.

4 grudnia 1946r. WSR w Krakowie skazał Edwarda Tomiczka na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Był to drugi co do surowości wyrok, który zapadł w tym procesie – na najwyższy wymiar kary skazani zostali dowódca oddziału ppor. Mieczysław Kozłowski ,,Bunt’’ i plut. Marian Misiak ,,Anioł’’.

Edward Tomiczek w ciężkich więzieniach w Krakowie (Montelupich) i w Rawiczu przebywał 10 lat i 5 miesięcy. Był katowany, poniżany, bity i wielokrotnie skazywany na kary karceru. Ciężkie śledztwo i więzienie przypłacił utratą zdrowia. Więzienie opuścił w sierpniu 1956 roku

Przez lata inwigilowany przez SB, był jednym z nielicznych żołnierzy grupy Operacyjnej ,,Błysk’’ APwK, który dożył przemian ustrojowych i przywrócenia suwerenności Rzeczypospolitej. Stał się depozytariuszem pamięci o Żołnierzach Wyklętych i włączył się w działania mające na celu przywrócenie im godności i szacunku oraz pamięci o ich walce o niepodległą Polskę.

Aktywnie włączył się w działalność Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. W styczniu 1992 r. uzyskał uprawnienia kombatanckie. W 1995 roku Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nadał mu odznakę Weterana Walk o Niepodległość.

W 1996 r. otrzymał od Zarządu Głównego ZWPOS Krzyż Więźnia Politycznego. Był w poczcie sztandarowym AK i brał udział we wszystkich oficjalnych lokalnych uroczystościach państwowych.

Państwo Polskie doceniło poświęcenie i heroiczną walkę Edwarda Tomiczka który w dniu 03.11.2022r. pośmiertnie został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w walce o wolną i niepodległą Polskę oraz za niezwykłą waleczność i odwagę. Wydarzenie to jest upamiętnione tablicą pamiątkową zainstalowaną na Jego grobie.

ŚP. Edward Tomiczek spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Roczynach. Poświęcenie Tablicy Pamiątkowej odbyło się w dniu 01.03.2023 r w Dzień Żołnierzy Niezłomnych.

Edward Tomiczek nie dożył dnia odnalezienia i godnego pochówku szczątków swojego dowódcy, ppor. Mieczysława Kozłowskiego ,,Bunta’’ który w 2020 roku został przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 roku Prezydent Lech Kaczyński odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski współtowarzysza broni Edwarda Tomiczka sierż. Rudolfa Buckiego ,,Marka’’ skazanego w procesie żołnierzy oddziału ,,Błysk’’ na 10 lat więzienia.

Cześć i Chwała Bohaterom!

Opracował: Błażej Bogunia klasa VIa

Zdjęcia: zasoby prywatne