ZPB 2021 – 2022

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej nr 5

PARTNERZY SZKOŁY W REALIZACJI PROJEKTU ZPB

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Komisariat Policji w Andrychowie

Straż Miejska w Andrychowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Andrychowie

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

ZADANIA PRIORYTETOWE W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

  • Bezpieczny powrót do szkoły  po zdalnym nauczaniu
  • Bezpieczeństwo na drodze – bezpieczny uczeń.
  • Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  • Budowanie relacji między uczniami po powrocie do nauki stacjonarnej