Żonkilowe Pola Nadziei

Wzorem ubiegłego roku i w tym włączyliśmy się w akcję „Pola Nadziei”. Program został stworzony 50 lat temu przez brytyjską Organizację Marie Curie Cancer Care, by szerzyć ideę hospicyjną i uwrażliwiać społeczeństwo na los ludzi chorych i cierpiących. W Polsce po raz pierwszy akcja została zrealizowana w 1997 r. przez Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Od tego czasu żonkilowe Pola Nadziei kwitną rokrocznie nie tylko w stolicy Małopolski, ale w wielu polskich miastach. Także przed naszą szkołą uczniowie wszystkich klas posadzili cebulki żonkili, nadając tej niezwykłej grządce wyjątkowy kształt serca. Pracom ogrodniczym towarzyszyły rozmowy o symbolicznym wymiarze akcji. Żonkil jest przecież międzynarodowym symbolem nadziei dla ludzi ciężko chorych. Cebulka tego kwiatu zasadzona jesienią obumiera. Wiosną natomiast rozkwita jako piękny kwiat i ponownie wlewa w serca otuchę, daje radość i siłę do przezwyciężania trudności.
Dziękujemy uczniom za włączenie się w akcję.

Opracowała: Martyna Charusta