Zestawy ClassVR

Od lutego 2022r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie  na zajęciach wykorzystywane są Zestawy ClassVR, które zostały pozyskane w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości.

17 lutego odbyło się szkolenie dla nauczycieli z zakresu obsługi okularów VR. Natomiast z obsługą tych okularów uczniowie zapoznają się na lekcjach informatyki oraz przyzwyczajają się do wirtualnej rzeczywistości (VR), która  oferuje im wyjątkowe możliwości. Mogą badać trójwymiarowe obiekty i środowisko, podróżować po świecie, poznawać historię, uczestniczyć w działaniach i odkrywać świat, co w rzeczywistości nie jest możliwe ze względu na czas oraz koszty. Zestaw ClassVR zapewnia alternatywny sposób nauki, przeprowadzanie eksperymentów oraz podziwianie dzieł sztuki.

To, co jeszcze niedawno brzmiało jak science fiction, dziś jest rzeczywistością. Okulary wirtualnej rzeczywistości przedstawiają świat, który wydaje się być bardzo realny.  Można się rozglądać, a okulary dostosowują w tym czasie obraz, a nawet dźwięk. VR pozwala uczniom poznać miejsca z całego świata bez konieczności opuszczania sali lekcyjnej.

Używając w czasie lekcji okularów VR dostarczamy uczniom niezapomnianych  doświadczeń, które w innym przypadku nie byłyby możliwe. Co więcej, wszystko to może odbywać się w obrębie klasy. Wirtualne doświadczenia mają moc angażowania i inspirowania uczniów w wyjątkowy sposób.

Opracowała: mgr Małgorzata Lipowiecka