ZBP 2023 -2024

PARTNERZY SZKOŁY W REALIZACJI PROJEKTU ZPB

Komisariat Policji w Andrychowie

Straż Miejska w Andrychowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Andrychowie

ZADANIA PRIORYTETOWE W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

  • Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych,
  • Bezpieczeństwo na drodze – bezpieczny uczeń.

Plan zadań do zrealizowania w roku szkolnym 2023/2024:

– przypomnienie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły,

– udział w ogólnopolskim konkursie pt.:  „Odblaskowa szkoła”,

– wyjście uczniów do Nadleśnictwa Andrychów (przypomnienie zasad bezpieczeństwa w lesie);

– wyjazdy i wyjścia na spektakle poruszające tematykę przyjaźni, tolerancji,

– zorganizowanie spotkania profilaktycznego dla rodziców na temat uzależnień, cyberprzestrzeni,

– opracowanie procedur ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem  (Standardy Ochrony Małoletnich),

– przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego w czasie ferii zimowych i wakacji oraz wypoczynku nad wodą

– udział w akcjach, kampaniach i wydarzeniach np. „Europejski Tydzień Kodowania CodeWeek 2022”, „No promil-no problem”,  „BohaterOn”, „Europejski Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”,

– obchody Dnia Bezpiecznego Internetu;

– przeprowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy;

– przygotowanie uczniów do udziału w egzaminie na kartę rowerową.