ZBP 2017 – 2018

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej nr 5

PARTNERZY SZKOŁY W REALIZACJI PROJEKTU ZPB

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Komisariat Policji w Andrychowie

Straż Miejska w Andrychowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Andrychowie

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

ZADANIA PRIORYTETOWE W ROKU SZK. 2017/2018

Upowszechnianie wiedzy i kształtowanie umiejętności służących bezpieczeństwu w szkole i w miejscu zamieszkania

Profilaktyka uzależnień


Bezpieczne wakacje

Dnia 15.06. 2018 roku uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w  akcji profilaktycznej „Bezpieczni na wakacjach” w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizowanej przez OPS w Andrychowie. Na uczestników akcji czekały stanowiska edukacyjne z bardzo dużą ilością różnych materiałów profilaktycznych i edukacyjnych oraz narzędzia edukacyjne, dzięki którym uczniowie mogli sprawdzić swoje reakcje np. w trakcie wypadku przy pomocy symulatora zderzeń, czy reakcję organizmu w sytuacji odurzenia alkoholem lub narkotykami, co imitowały alkogogle i narkogogle oraz mogli wykonać pomiar zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy pomocy Smokerlyzera.

 

 

 

 

 

 


Projekt edukacyjny „Bezpieczny Dom”

W dniach 6 i 8 czerwca uczniowie klas III , w ramach projektu edukacyjnego „Bezpieczny Dom”, odwiedzili Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie.  Zajęcia prowadzone było przez zawodowych strażaków. Przekazali oni wiele ciekawych informacji na temat przyczyn powstawania pożarów i sposobach ich opanowywania. Na realizację tego projektu w siedzibie JRG przeznaczono także specjalne pomieszczenie, które zaadaptowane zostało na typowe mieszkanie. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w symulacji pożaru i nauczyć się właściwego postępowania w warunkach zagrożenia. Mogli także obejrzeć specjalistyczny sprzęt gaśniczy i ratowniczy. Duże wrażenie na młodzieży zrobił  pokaz sprzętu i umiejętności strażackich.

Projekt edukacyjny „Bezpieczny Dom”

„Bezpieczeństwo w sieci”

29 maja najmłodsi uczniowie włączyli się  w budowanie świadomości i pogłębianie wiedzy.

Obecnie dostęp do Internetu, stał się powszechny nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Ta globalna sieć komputerowa niesie ze sobą nieograniczone informacje, treści pozytywne i negatywne. By przeciwdziałać tym drugim i zapewnić bezpieczne korzystanie z tego medium przez dzieci i zostały przeprowadzone zajęcia, aby uchronić podopiecznych przed zagrożeniami typu: dostęp do niepożądanych treści, obrazów, informacji czy kontaktów, oszustw, wyłudzeń, propagującymi przemoc. Program „Bezpieczeństwo w sieci” kładzie nacisk na edukację z zakresu bezpiecznego, świadomego wykorzystywania Internetu do zdobywania wiedzy, przy jednoczesnej znajomości zagrożeń płynących z niewłaściwego stosowania tego nowoczesnego narzędzia.

„Bezpieczeństwo w sieci”

O dorastaniu…

W dniach 28-30.05.2018r. uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie mieli zorganizowane warsztaty z panią Izabelą Jończy – Chmiel pt. „Zagrożenia wieku dorastania”. Jest to okres trudny nie tylko dla pedagogów, rodziców ale i dla samych dzieci. Przedstawicielka OPS- u rozmawiała z młodzieżą o gwałtownych zmianach zachodzących w ich organizmie,  dorastaniu biologicznym i społecznym, zmieniających się autorytetach.

      


 Wyprawa na Cyberzachód

Dnia 14 maja 2018 roku uczniowie klas czwartych wzięli udział w spotkaniu z p. Katarzyną Stanek oraz p. Izabela Jończy – Chmiel. Tematem spotkania była cyberprzemoc. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczniowie przenieśli się do wirtualnej krainy. Podczas wyprawy na Cyberzachód dzieci poznawały zasady bezpiecznego poruszania się w Internecie. Ciekawa forma zajęć i sposób prowadzenia na pewno zwróci uwagę uczniów na to, jak powinni poruszać się w internetowej rzeczywistości.

Wyprawa na Cyberzachód

Spotkanie profilaktyczne

Dnia 26.04.2018r uczniowie klas II a i II b gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z policjantem  p. Rafałem Tlałką oraz psychologiem p. Paulina Dybał. Temat spotkania dotyczył rodziny. Poruszone zostało także zagadnienie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gimnazjaliści poznali  zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz  zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Dowiedzieli się, gdzie można szukać pomocy.

                                                  


Bezpieczne Ferie 2018
6 lutego 2018 r. klasy czwarte SP5 uczestniczyły w spotkaniu z policjantem Panem Pawłem Klisiem, który przedstawił dzieciom zasady bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych. Omówił przede wszystkim, jak groźne w skutkach mogą być niewłaściwe zachowania na lodowisku, stoku narciarskim, czy podczas jazdy na sankach. Zwrócił także uwagę, by zachować ostrożność podczas zabaw na śniegu z kolegami, ostrzegał przed zbliżaniem się do zamarzniętych zbiorników wodnych. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, mieli mnóstwo pytań, na które Pan Policjant chętnie odpowiadał. Na koniec uczniowie podziękowali za cenne uwagi, które z pewnością pomogą bezpiecznie spędzić ferie.

 

 

 

 


Bezpieczne Ferie

Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszego miasta funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Policji spotkali się z uczniami klas I. Spotkanie miało miejsce 31 stycznia 2018 roku. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom, jakie zagrożenia` mogą wystąpić podczas zimowego odpoczynku. Pani Strażnik i Pan Policjant zwrócili szczególną uwagę na bezpieczne i rozsądne zachowanie się na stoku narciarskim, na sankach, czy też podczas zabawy w śnieżki. Za cenne wskazówki bardzo dziękujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 


Co chciał nam przekazać dziadek Edgar?

13 i 14 listopada 2017 r. klasy czwarte uczestniczyły w programie profilaktyczno – wychowawczym „Epsilon”. Program finansował Ośœrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Uczniowie wyruszyli w magiczną podróż na wyspę, gdzie mieli wypełnić misję powierzoną im przez dziadka Edgara. Tą misją było odbudowanie pomnika przyjźaŸni, który został zburzony przez nietolerancję i brak akceptacji mieszkańców wyspy. Każdy uczeń miał szansę opowiedzieć, co myœli i czuje, gdy spotyka się z odtrąceniem w klasie. Atmosferę podkreœślała fantastycznie dobrana muzyka. Najważniejsze było jednak to, że uczniowie potrafili wcielać się w przydzielone im role, a współdziałając, razem odbudowali pomnik przyjźaŸni. Ciekawa forma zajęć, a przede wszystkim sposób ich prowadzenia spowodowały, że uczniowie bezbłędnie odczytali naukę Edgara o potrzebie akceptacji w klasie.

 


Bezpieczny Internet

W dniach 4 i 8 grudnia 2017 r. oraz 17 stycznia 2018 r. odbyły się spotkania Pana Rafała Tlałki z Komisariatu Policji w Andrychowie z uczniami klas II gimnazjalnych.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jakie konsekwencje prawne może mieć używanie telefonu komórkowego lub Internetu w celu dokuczania, poniżania i ośmieszania innej osoby. Zostali także uwrażliwieni na umieszczanie w Internecie swoich zdjęć, gdyż mogą być one wykorzystane przez osoby, które chcą im zaszkodzić. Równie ryzykowne jest zawieranie znajomości w sieci. Policjant podał przykłady z życia, kiedy osoby nieletnie były ofiarami takich sytuacji.

 

 

 

 

 

 


Spotkanie Partnerów ZPB 15.11.2017 r.

W dniu 15.11.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie odbyło się spotkanie Partnerów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

W spotkaniu wzięli udział:

  • Przedstawiciel Burmistrza Andrychowa Pan Andrzej Szafrański
  • Przedstawiciele Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie – Zastępca Komendanta Pan Tomasz Dudek oraz dzielnicowy Pan Paweł Kliś
  • Pani Małgorzata Hombesch z Zespołu ds. Nieletnich KPP w Wadowicach
  • Komendant Straży Miejskiej w Andrychowie Pan Krzysztof Tokarz
  • Przedstawiciel PSP w Wadowicach dowódca JRG Straży Pożarnej w Andrychowie Pan Antoni Hutniczak
  • Przedstawiciel OPS w Andrychowie kierownik Działu Profilaktyki Środowiskowej Pani Marta Kajzer
  • Pani Anna Ogorzały z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Andrychowie
  • Przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 – Pan Krzysztof Kokoszka oraz Pani Monika Wojewodzic
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Halina Talar, wicedyrektor Wioletta Kadamus i lider Zespołu Bezpieczna Szkoła Teresa Komendera

Podczas spotkania została podsumowana realizacja Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w szkole od 2005 r. do 2017 r. Przedstawiony został także aneks do Zintegrowanego Planu Działania na rok szk. 2017/2018. Dyrektor H. Talar podziękowała Partnerom szkoły za wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów. Natomiast Partnerzy zapewnili o woli dalszej współpracy w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.


„Książka lekarstwem umysłu”

W listopadzie 2017r. klasy IVa i IV b Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną w Andrychowie, by wziąć udział w przygotowanych dla nich warsztatach pt. „Książka lekarstwem umysłu”. Uczniowie rozmawiali o ważnych dla nich w życiu codziennym sprawach, wartościach. Wysłuchali opowiadania biblioterapeutycznego, na podstawie którego dyskutowali nad zagadnieniami: jaka jest różnica między przyjacielem a kolegą, kim jest człowiek tolerancyjny, jak postępować w swoim życiu. Czwartoklasiści byli bardzo kreatywni i aktywnie brali udział w przygotowanych zadaniach, grach i dyskusji. Zajęcia odbyły się w czytelni. Sprzyjały integracji zespołów klasowych.


 


„DZIECKO BEZPIECZNE NA DRODZE” – to projekt Straży Miejskiej w Andrychowie, który kierowany jest do uczniów klas I szkół podstawowych.

W ramach tego projektu 11 września 2017 r. Pani Elżbieta Drzazga ze Straży Miejskiej przeprowadziła zajęcia z uczniami klas pierwszych w naszej szkole. Zajęcia dotyczyły zasad poruszania się na drogach. Następnie pod opieką wychowawczyń oraz pod bacznym okiem Pani Strażnik, pierwszoklasiści pokonywali przejście dla pieszych znajdujące się na wprost wejścia do szkoły.


 

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo to zadanie, przed którym stoją nie tylko rodzice i nauczyciele, ale także instytucje prewencyjne takie jak: Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie itp. W tym też celu 18. 10. 2017r. w MDK odbyło się spotkanie edukacyjno-profilaktyczne pod hasłem „Dziecko bezpieczne na drodze”. W spotkaniu wzięły udział tegoroczne pierwszaki ze wszystkich szkół podstawowych gminy Andrychów. Z inicjatywy Straży Miejskiej dzieci w ciekawy sposób przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w drodze do i ze szkoły. Jeździły na hulajnodze, budowały przejście dla pieszych, malowały znaki drogowe, śpiewały piosenki i tańczyły Zumbę. Wszystkie konkurencje zostały nagrodzone brawami i prezentami. Na zakończenie imprezy wszyscy biorący w niej udział otrzymali słodki poczęstunek i znaczki odblaskowe. Dziękujemy za mile spędzony czas. Uczniowie klasy 1a i 1b wraz z wychowawcami.


SPEKTAKL TEATRALNY „BŁYSK REKINA”
19 października 2017 r. klasy 3 a, 3 c, 3 d obejrzały w Teatrze Ludowym w Krakowie spektakl „Błysk rekina” reżyserowany przez Jerzego Fedorowicza.
Sztuka grana jest od 2000 roku, ale poruszane w niej problemy takie, jak przemoc, przyjaźń, samotność, miłość i popularność, a także odtrącenie i trudnoœci adaptacyjne, są wciąż aktualne. Sztuka spotkała się z dobrym odbiorem młodzieży.