Z wizytą na poczcie

Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka uczniowie klas drugich przygotowali niespodziankę. W trakcie zajęć wykonali piękne laurki oraz własnoręcznie napisali listy, w których wyrazili wdzięczność seniorom za opiekę i poświęcony czas. Podczas lekcji poznali drogę listu od nadawcy do adresata oraz dowiedzieli się jak poprawnie zaadresować kopertę. Następnie w czwartek 12 stycznia wybrali się do Urzędu Pocztowego w Andrychowie, gdzie poznali zasady funkcjonowania placówki i zakres świadczonych usług. Wyjście na pocztę było również dobrą okazją do utrwalenia nawyku właściwego, kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym. W czasie przemarszu drugoklasiści przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpiecznego przejścia przez pasy.

opracowała: mgr Anna Więckowska