Z ekologią za pan brat

Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie  wzięli udział w konkursie organizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Tegoroczna,  już XXVII, edycja odbyła się pod hasłem ,,Powietrze dla człowieka – człowiek dla powietrza’’.

Konkurs podzielony został na grupy wiekowe, którym przypisano określone  zadania.

Klasy trzecie reprezentowali:  Franciszek Madeja ( III a), Agnieszka Mrzygłód (III b), Basia Górny (III c). Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy z ekologii ze szczególnym uwzględnieniem stanu powietrza oraz sposobów  zapobiegania jego zanieczyszczeniom na terenie gminy Andrychów.

Ze względu na sytuację epidemiczną eliminacje odbyły się w szkole              w ustalonym przez organizatorów terminie.

Wśród uczestników klas siódmych znalazły się: Malwina Byrska i Nadia Paciorek  z klasy VII a. Ich zadaniem było napisanie ,,Listu do sąsiada’’, który zanieczyszcza powietrze  i nakłonienie go do poprawy  swojego postępowania oraz zmiany złych nawyków. Uczennice, by nakłonić adresata  do podjęcia właściwych działań, wykazały się dużą pomysłowością oraz   rzeczowymi argumentami.

W wyniku weryfikacji prac Agnieszka Mrzygłód  zajęła  III miejsce.

Każda z osób została obdarowana    upominkiem ufundowanym   przez Wydział  Ochrony Środowiska UM w Andrychowie .

Gratulujemy!

Opracowała: mgr Dorota Stańczak