Wolontariusze SP nr 5

2-3.12. 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie po raz kolejny uczestniczyli w zbiórce żywności. Tym razem akcja miała na celu wsparcie rodzin przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, aby zapewnić ich godne i radosne przeżycie. Zaangażowanie w charytatywne przedsięwzięcie uwrażliwia młodych ludzi na potrzeby  osób żyjących w ubóstwie i zachęca do dzielenia się na miarę swojej wrażliwości i możliwości. Uczniowie pod hasłem „Dodaj Świętom Smaku” zbierali żywność w sklepie PSS nr 43  w Andrychowie.

 

.