Witaj majowa jutrzenko…

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest jednym z symboli walki przodków o niepodległość naszego kraju, którzy w 1791 roku dążyli do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Uchwalona ustawa zasadnicza była pierwszym tego typu aktem prawnym w Europie i drugim na świecie.

30 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniający to niezwykłe wydarzenie. Inscenizacja przygotowana przez uczniów klasy Vc, VIa, VIb oraz VIIa i VIIb rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. W krótkiej części artystycznej uczniowie przedstawili najważniejsze wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.

Ta wyjątkowa lekcja historii bardzo spodobała się zebranej w sali publiczności, która nagrodziła młodych artystów gromkimi oklaskami.