Udział uczniów klas pierwszych w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Już po raz kolejny uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w cyklu zajęć w ramach ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” organizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwszoklasiści mieli okazję zapoznać się z tematyką udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach praktycznych z wykorzystaniem fantomów. Podczas zajęć dzieci utrwaliły numery alarmowe, zapoznały się ze sposobem wzywania pomocy oraz podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Praktyczne ćwiczenia na tekturowych telefonach i specjalistycznych manekinach cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Potwierdziło się powiedzenie, że najlepsze efekty przynosi nauka poprzez zabawę.

Opracowała: mgr Katarzyna Łysoń