Uczniowie klas gimnazjalnych zakończyli kolejny etap edukacji

18 czerwca 2019r. w dawnym Gimnazjum nr 2 w Andrychowie odbyło się uroczyste pożegnanie Szkoły przez uczniów klas III gimnazjalnych.

Dyrektor Halina Talar serdecznie przywitała gości, którzy zaszczycili swoją obecnością mury placówki.

W swoim przemówieniu podkreśliła, że dzisiejsza uroczystość ma szczególne znaczenie w życiu Szkolnej Społeczności, a zarazem w życiu każdego gimnazjalisty klas III.

Powiedziała również, że dzisiaj często używane będzie słowo „OSTANI”, bowiem:

OSTATNI rocznik gimnazjalny opuszcza mury naszej szkoły, ponieważ w wyniku reformy oświaty gimnazja zostały zlikwidowane.

OSTATNI raz uczniowie mają zaszczyt tworzyć poczet sztandarowy Gimnazjum nr 2 w Andrychowie.

OSTATNI taniec „Polonez z różą” zatańczyli uczniowie klas III naszego gimnazjum.

Uczniowie otrzymają OSTATNIE świadectwa z pieczęcią urzędową Gimnazjum nr 2 w Andrychowie (wygaszanego gimnazjum), a obok po prawej stronie umieszczona jest pieczęć Dyrektora Szkoły, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie. Tak wyglądają wszystkie świadectwa gimnazjalne w Polsce, gdy przekształcono gimnazjum w szkołę podstawową.

Dzisiaj opuszczą mury szkoły OSTATNI Absolwenci, którzy będą posiadać wykształcenie gimnazjalne.

Dyrektor powiedziała również: „jestem OSTATNIM  Dyrektorem Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, tym bardziej jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj wspólnie z Państwem pożegnać gimnazjalistów klas III.

To wszystko co się tutaj dzieje, za chwilę stanie się historią, historią, którą wspólnie tworzymy! Ale dzisiaj świętują zakończenie nauki Gimnazjaliści.”

Następnie Halina Talar podziękowała Nauczycielom za wkład w pracę włożony w nauczanie i wychowanie, za cierpliwość i uśmiech każdego dnia.

Władzom Kościelnym, Oświatowym i Samorządowym podziękowała za pomoc i wsparcie w realizacji różnorodnych przedsięwzięć.

Szczególne słowa uznania Pani Dyrektor Halina Talar skierowała do Rodziców:

Szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy w odpowiedzialny i twórczy sposób ze sobą współpracują dla realizacji najważniejszych celów.

A celem szkoły jest nauka i wychowanie. Ani jedno, ani drugie nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc i życzliwość rodziców.

Dzięki temu, że rodzice rozumieją, czemu służy to, co się w szkole dzieje, dzięki słowom zachęty wobec własnych dzieci, a czasami i zwykłemu rodzicielskiemu dopilnowaniu, możemy mówić o sukcesie uczniów.

Bez pomocy rodziców nie udałoby się zorganizować wielu szkolnych przedsięwzięć, wycieczek klasowych, wyjazdów do kina , teatru, spotkań wigilijnych, komersu itp.

Za stawianie wymagań, za słowa otuchy, gdy ciężko, za pomoc Wszystkim Rodzicom, także tym, którzy nie mogą być teraz z nami  – dziękuję.”

Dyrektor Halina Talar wyróżniającym się uczniom wręczyła dyplomy a Rada Rodziców wręczyła ufundowane przez Rodziców nagrody książkowe za osiągnięcia i sukcesy w nauce i sporcie.

19.06.2019r. uczniowie klas III gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie odebrali świadectwa szkolne i udali się na zasłużone wakacje.

Fotoreportaż zdjęciowy.