„Tu#programujeMy2”

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie dołączyła do innowacyjnego projektu „Tu#programujeMy2”, którego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych, w szczególności z zakresu nauki i nauczania programowania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz ich uczniów.
Dzięki udziałowi w projekcie szkoła została wyposażona w sześć nowoczesnych robotów edukacyjnych Dash, które zostaną wykorzystane na zajęciach dydaktycznych z zakresu programowania w klasach I-III. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.