To się nazywa talent!

Uczennica klasy III A odniosła kolejny sukces. Maja Brońka zajęła I miejsce w kategorii wiekowej klas I-III w V edycji Gminnego Konkursu Plastycznego pt.: „Autyzm w niebieskim świecie”, pod honorowym patronatem Wicestarosty Wadowickiego. Praca plastyczna Mai była inspirowana ilustracjami z książki pt.: „Mały książę”. Celem niniejszego konkursu było przybliżenie pojęcia autyzmu oraz kształtowanie postawy zrozumienia, otwartości, tolerancji i empatii wobec osób nim dotkniętych.

Przygotowała: mgr Dominika Bizoń