Test wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

W październiku pan mgr Sławomir Nowak przeprowadził wśród uczniów klas V, VI i VIII Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie test online „Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”. Celem było popularyzowanie wśród uczniów zasad bezpiecznego zachowania, kształtowanie rozsądnych i kulturalnych zachowań na drodze oraz przekonanie młodzieży, że znajomość przepisów ruchu drogowego jest niezbędna do bycia bezpiecznym użytkownikiem ruchu drogowego. Zajęcia odbyły się w ramach udziału w akcji „Odblaskowa szkoła”.

Opracowała: mgr Anna Więckowska