Talenty poszukiwane! Wokaliści i recytatorzy na start!

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zaprasza dzieci i młodzież z Gminy Andrychów do udziału w konkursach: V Konkurs Wokalny „ŚPIEWANKA” oraz XIII Gminny Konkurs Recytatorski „SZELKI – HUMOR W LITERATURZE” w wersji on-line! Zgłoszenia są już przyjmowane!

W czasach pandemii koronawirusa nie można organizować konkursów stacjonarnie. CKiW w Andrychowie podjęło więc decyzję, by konkursy, cyklicznie odbywające się w naszej gminie, przeprowadzić w wersji on-line. Nowa formuła obu konkursów oznacza, że uczestnicy nie będą prezentowali się na scenie, jak dotychczas, a będą proszeni o zarejestrowanie swojej prezentacji poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (np. smartfonem) i kolejno przesłanie drogą elektroniczną linku do nagranej prezentacji (filmu).

 V KONKURS WOKALNY „ŚPIEWANKA” on-line!

Dla kogo? Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z Gminy Andrychów. Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie klas I-III, II kategoria – uczniowie klas IV-VI, III kategoria – uczniowie klas VII-VIII.

To konkurs, którego głównymi celami są: wyłonienie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży, stworzenie uczestnikom możliwości rozwoju i promocji, a także rozbudzanie potrzeb kulturalnych i ich zaspokajanie przy zastosowaniu nowych form (on-line) przeprowadzania konkursów w czasie trwania stanu epidemii w kraju.

Regulamin Konkursu oraz niezbędne formularze do pobrania na stronie: www.kultura.andrychow.eu/pikon

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 maja 2020 r.

 XIII Gminny Konkurs Recytatorski „SZELKI – HUMOR W LITERATURZE” on-line!

Dla kogo? Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z Gminy Andrychów. Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury w trzech grupach wiekowych: I grupa – uczniowie klas I-III, II grupa – uczniowie klas IV-VI, III grupa – uczniowie klas VII-VIII.

Celami Konkursu są, m. in.: promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja humorystycznej twórczości poetyckiej oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz artystyczna konfrontacja młodych recytatorów metodą on-line.

Regulamin Konkursu oraz niezbędne formularze do pobrania na stronie: www.kultura.andrychow.eu/pikon

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 czerwca 2020 r.

Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Patroni medialni konkursów: Radio Andrychów i Nowiny Andrychowskie