Świetlica szkolna

Do naszej świetlicy zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 6.50 – 8.50                     11.35 – 15.35

Wtorek:           6.50 – 8.50                    11.35 – 15.35

Środa:             6.50 – 8.50                    11.35 – 15.35

Czwartek:       6.50 – 8.50                     11.35 – 15.35

Piątek:             6.50 – 8.50                    11.35 – 15.35

Wychowawca świetlicy:

mgr Anna Kołodziejczyk

mgr Pawlikowska Katarzyna

mgr Matejko Agnieszka

Regulamin Świetlicy Szkolnej

O naszej świetlicy:

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Świetlica stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy, poszerzania wiedzy i umiejętności oraz odrabiania zadań domowych.

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:

  • Zajęcia plastyczne, techniczne;
  • Zajęcia integrujące grupę;
  • Gry i zabawy ruchowe;
  • Zajęcia relaksujące;
  • Zajęcia czytelnicze;
  • Zajęcia rozwijające umiejętności manualne:
  • Zajęcia muzyczno- rytmiczne;
  • Zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka;
  • Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Świetlica szkolna zajmuje dwa wyodrębnione do tego celu pomieszczenia, znajdujące się na parterze szkoły. Wyposażenie sali przystosowane jest do charakteru prowadzonych zajęć. Zajęcia ruchowe/ sportowe odbywają się w salce gimnastycznej lub, gdy pogoda na to pozwala na Orliku.

Praca wychowawczo- dydaktyczna odbywa się według planu pracy świetlicy zgodnym z rocznym planem pracy szkoły. Dotyczą zarówno najbliższego otoczenia dziecka jak i obejmują wiadomości o Polsce, jej miejscu w Europie oraz nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń.


Z nami nudzie się nie uda

            Świetlica szkolna już nie musi kojarzyć się z nudnym spędzaniem czasu. W naszej placówce opiekunowie nie tylko odrabiają z dziećmi zadania, ale także prowadzą zajęcia plastyczne, ruchowe, edukacyjne i wiele innych. Każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Liczne nowoczesne pomoce edukacyjne pozwalają rozbudzić oraz rozwijać u uczniów ich zainteresowania oraz zdolności. Największą popularnością wśród dzieci cieszą się zajęcia plastyczne, które umożliwiają rozwijać twórczą inicjatywę naszych podopiecznych, a także pomysłowość oraz wiarę we własne siły.  Organizowane są także andrzejki, bal karnawałowy i konkursy, w których każdy chętny uczeń może wziąć udział. W tym roku szkolnym świetlica szkolna organizowała konkursy plastyczne: „Pocztówka z wakacji”, „Mój ulubiony nauczyciel”, „Moja ozdoba świąteczna”, które cieszyły się dużą popularnością wśród uczniów.