Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie włączyła się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i przypada na 2 kwietnia. Jest to doskonała okazja, aby kształtować u uczniów postawy tolerancji, otwartości i szacunku wobec innych. Problemy osób z niepełnosprawnościami często wynikają z barier, które sami tworzymy bojąc się odmiennych zachowań. Zainteresowanie oraz zrozumienie pomagają osobom z autyzmem łatwiej funkcjonować w społeczeństwie. Na znak solidarności społeczność naszej szkoły ubrała się na niebiesko. Podczas lekcji nauczyciele przybliżyli uczniom zagadnienia związane z autyzmem. W klasach zostały przeprowadzone pogadanki, wyświetlone prezentacje multimedialne oraz filmy edukacyjne.

Wszystkie podjęte działania miały na celu podnieść świadomość uczniów na temat autyzmu oraz zwrócić uwagę na potrzebę większej empatii i akceptacji dla odmiennych możliwości osób w spektrum.

Opracowała: mgr Anna Więckowska