Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie w VII edycji Projektu Edukacyjnego „Czysta Małopolska”

Troje uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie: Anna Kłusek (kl. VIb), Sabina Potempa (kl. VIb) i Michał Wójciga (kl. IIIa), uzyskało tytuł finalisty etapu rejonowego konkursu plastycznego „Zdrowo żyj!” w ramach VII edycji Projektu Edukacyjnego „Czysta Małopolska” organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty przy partnerskim wsparciu Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie.

Celem projektu było upowszechnienie wiedzy o zdrowym stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i uczniów, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie, poszerzenie zainteresowań problematyką zdrowego stylu życia oraz upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie.

Gratulujemy!