Sukcesy  uczniów SP nr 5 w Andrychowie

Dnia 19 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród   XXVI Gminnego   Konkursu  Ekologicznego pt.: „Dbam o to, co mnie otacza” .

Konkurs składał się w dwóch części : pisemnej  (dla klas II i III ) oraz plastycznej (dla klas I). W części pisemnej wyróżnienie otrzymał Kamil Karaś z klasy III a. W części plastycznej wyróżniono prace  Zosi Orzechowskiej  i Agnieszki Karło z klasy I a. Udział  w konkursie wzięli również: Adam Migoń  kl. IIIb ,  Kamil Bakalarski  kl. IIc.

W trzeciej grupie wiekowej w konkursie udział wzięła Natalia Guzdek z kl. VIa. Uczennica napisała pracę pisemną pt.: ”Atrakcje przyrodnicze w  mojej okolicy”. Uwzględniła w niej miejsca atrakcyjne przyrodniczo, rzadkie rośliny i zwierzęta, przedstawiła zagrożenia powodujące degradację miejsc przyrodniczych oraz propozycję, jak temu zaradzić.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Gratulujemy