Stop! przemocy w szkole

Biblioteka Szkolna wspólnie z Pedagogiem Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie zorganizowały i przeprowadziły Szkolny Konkurs Czytelniczo-Profilaktyczny “Stop! przemocy w szkole”, który był adresowany do uczniów klas trzecich.

Celem konkursu była promocja literatury dla dzieci, kształtowanie wrażliwości na odbióra słowa pisanego, kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, promowanie właściwych wzorców zachowań budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie, rozwijanie umiejętności łączenia tytułu utworu literackiego z formą plastyczną, odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów, kształtowanie i popularyzowanie pozytywnych postaw dzieci w zakresie właściwych relacji rówieśniczych, propagowanie zasad poszanowania godności osobistej, ukierunkowanie dzieci na prospołeczne zachowania, nabywanie umiejętności reagowania na sytuacje agresji rówieśniczej i radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Zadanie uczniów polegało na wysłuchaniu opowiadania “Słup soli” autorstwa Elżbiety Zubrzyckiej, rozwiązaniu testu przygotowanego do lektury oraz wykonaniu plakatu profilaktycznego nawiązującego do tematyki opowiadania. Uczniowie spotkali się również z Pedagogiem Szkolnym – Panią mgr Izabelą Jończy-Chmiel – z którą rozmawiali na temat agresji rówieśniczej oraz sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Miło nam poinformować, że:

miejsce I w konkursie zajęła uczennica klasy 3a – Julia Góra,

miejsce II czennica klasy 3b – Liliana Krzanak,

miejsce III uczennice klasy 3a  – Maja Wróbel oraz Natalia Grygny.

Wyróżnienia uzyskały uczennice: Julia Madeja z klasy 3a, Julia Bies i Marta Żabińska z klasy 3b.

 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Opracowała: mgr Katarzyna Pawlikowska