Spotkanie pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie z przedstawicielem Straży Miejskiej

Już najmłodsi uczniowie naszej szkoły wiedzą, jak ważna jest znajomość  podstawowych zasad ruchu drogowego, aby w bezpieczny sposób przemieszczać się w przestrzeni publicznej. Pierwszoklasiści odbyli spotkanie z przedstawicielką Straży Miejskiej w Andrychowie. Pani Elżbieta przeprowadziła z uczniami ciekawą pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na koniec pierwszoklasiści wraz z wychowawcami uczestniczyli w zajęciach praktycznych –  wybrali się na przejście dla pieszych i utrwalali zasady bezpiecznego przechodzenia przez pasy na drugą stronę ulicy.
Ciekawa forma zajęć spotkała się z dużym zainteresowaniem pierwszoklasistów, a omówione treści na pewno pozostaną w ich pamięci.

Spotkanie pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie z przedstawicielem Straży Miejskiej