SP5 laureatem konkursu na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2020.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Komisja oceniała sprawozdania pod kątem trzech aspektów:
  • jakość merytoryczna: rzetelne i‍ dostosowane do wieku odbiorców przedstawienie kwestii bezpieczeństwa w‍ internecie,
  • zasięg: dotarcie do możliwie dużej i‍ zróżnicowanej grupy odbiorców (proporcjonalnie do wielkości i‍ typu placówki i‍ środowiska, w‍ którym działa),
  • innowacyjność: wykorzystanie nowych i‍ niestandardowych form pracy.
Po przeanalizowaniu wszystkich nadesłanych relacji, jury podjęło decyzję o wyborze laureatów.  Nagrody – robot edukacyjny Photon, tablet Lenovo 7 cali oraz przejściówkę do komputera – ufundowane przez Fundację Orange.