SKS dla klas III

Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną.
Poniedziałek 12:35 – 13:35 piłka nożna
Czwartek 12:35 – 12:35 gry i zabawy ruchowe oraz gimnastyka.

Prowadzący: mgr Rafał Zieliński