„No Promil – No Problem”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do kampanii społecznej „No Promil – No Problem”.
Głównym celem kampanii jest przede wszystkim ograniczenie liczby nietrzeźwych kierowców na naszych drogach , ale także:
– zmiana postawy społecznej – przyzwolenia na kierowanie pojazdami pod wpływem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze)
– wzbudzenie refleksji u aktualnych kierowców
– dostarczenie (upowszechnienie) wiedzy na temat sposobów autokontroli stanu trzeźwości u kierowców
W ramach kampanii w szkole zostaną podjęte działania:
• warsztaty dla uczniów – Obowiązek, Odpowiedzialność, Świadomość;
• konkurs indywidualny;
• gazetka informacyjna dla rodziców;
• happening.