Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Państwo

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26

Dzieci z rocznika 2014, zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie, ul. Lenartowicza 26, zostają przyjęte do klas I na podstawie Zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Zgłoszenia dziecka należy dokonać do 08.03.2021r. w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły biorą udział w rekrutacji, która odbędzie się, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Andrychowa  w dniach od 01.03.2021r. do 12.03.2021r.

Wypełniony Wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie w godzinach pracy placówki.

Zapraszamy!

Informacji udziela Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Lenartowicza 26:

– Andrychów, ul. Stanisława Lenartowicza,

– Andrychów, ul. Graniczna.

Zgłoszenia i Wnioski można pobrać  w sekretariacie szkoły (tel. (33) 875-37-04).

Dodatkowe informacje:

Zapisy do klas IV i VII na rok szkolny 2021/2022 od 01.03.2021r. do 12.03.2021r.

Wniosek do klasy IV

Wniosek do klasy VII

Wnioski można pobrać  w sekretariacie szkoły (tel. (33) 875-37-04).

Dodatkowych informacji udziela Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie.

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Lenartowicza 26:

– Andrychów, ul. Stanisława Lenartowicza,

– Andrychów, ul. Graniczna.

UWAGA!

Zapisy do klas IV i VII Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie na rok szkolny 2021/2022 trwają od 01.03.2021r. do 12.03.2021r.