”Ratujemy i Uczymy Ratować”

Sprawozdanie z realizacji programu

”Ratujemy i Uczymy Ratować”

w klasach I-II

SP nr 5 w Andrychowie

Nauczyciele klas I Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie ukończyli szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy w ramach Programu Edukacyjnego ,,Ratujemy i Uczymy Ratować”, organizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Szkoła otrzymała pomoce i materiały do realizacji programu wśród uczniów klas I-III, takie jak: fantomy, kartonowe telefony, plakaty, podręczniki dla każdego ucznia.

Każda klasa I-III zostanie przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na zajęciach praktycznych realizowane są takie tematy jak: bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu, pozycja boczna, oddechy ratownicze, uciśnięcia klatki piersiowej, łańcuch przeżycia. Każdy uczeń ma szansę zostać małym ratownikiem.

Koordynatorzy programu:

mgr Iwona Smaza

mgr Katarzyna Łysoń