Rada Rodziców

Zebranie Rady Rodziców – 13 września 2018r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie zwołuję zebranie Rady Rodziców na dzień 13 września 2018 roku (czwartek) na godzinę 18.30. Zebranie odbędzie się w sali nr 16 budynku szkoły z następującym porządkiem obrad: